Veškeré informace o Flexi životní pojištění

Flexi životní pojištění představuje unikátní pojišťovací produkt. Je flexibilní vůči vaší aktuální situaci a vašim potřebám. Flexi životní pojištění kombinuje životní a kapitálové pojištění. Sami si můžete zvolit, zda budete chtít více spořit nebo investovat. Sami si určíte, jakou váhu bude mít vaše pojištění. Vše navíc můžete měnit v čase.
Flexi životní pojištění umožňuje také zvolit si konkrétní rizika, která chcete pojistit. Kromě pojištění pro případ smrti nebo dožití nabízí také  pojištění plné invalidity následkem úrazu nebo nemoci, pojištění dlouhodobé péče v bezmocnosti, pojištění závažných onemocnění nebo pracovní neschopnosti. Sjednat si můžete i pojištění zproštění od placení pojistného v případě invalidity nebo pojištění doživotní kapitálové renty a další. K rizikům si sami určíte výši pojistné částky. Pojistná rizika navíc můžete upravovat v průběhu trvání životního pojištění.
Flexi životní pojištění je rodinné pojištění. V čase můžete přidávat další osoby. Na jednu smlouvu můžou být pojištěné až dvě dospělé osoby a až pět dětí. K životnímu pojištění můžete přidat i úrazové pojištění dětí i dospělých.
Flexi životní pojištění
Flexi životní pojištění zřídíte na pobočkách České spořitelny a u externích partnerů. Zažádat o flexi životní pojištění můžete také jednoduše prostřednictvím internetu. On-line můžete své Flexi životní pojištění také spravovat.